Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Sydkystens Boligselskab. 

Organisationsbestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger, og tager blandt andet beslutninger om:

   • Nye byggerier
   • Udvikling af boligorganisationen
   • Støtte til økonomisk trængte afdelinger

Hvem sidder i organisationsbestyrelsen?

Organisationsbestyrelsen består af X beboere (ofte fra afdelingsbestyrelsen),X medarbejdervalgt repræsentant og X valgte med særlig baggrund (professionelle med særlig viden om sektoren). 

Hvordan bliver man valgt til organisationsbestyrelsen?

Medlemmer til organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde.