Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligsorganisationens øverste myndighed.

Repræsentantskabet vedtager de overordnede rammer for organisationsbestyrelsens arbejde som f.eks.:

   • Godkendelse af målsætningsprogram og vedtægter
   • Organisationens byggepolitik
   • Væsentlige forandringer af organisationens ejendomme
   • Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme

Repræsentantskabet vælger medlemmerne til organisationsbestyrelsen.

Hvem sidder i repræsentantskabet?

Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og beboerevalgte repræsentanter for hver afdeling.

Hvordan bliver man valgt til repræsentantskabet?

Du kan blive valgt ind i repræsentantskabet ved at være bestyrelsesmedlem for din boligafdeling. Hver afdeling har ret til et vist antal pladser i repræsentantskabet afhængigt af deres størrelse.