Spørgsmål og svar

Hvordan forstås varmeregnskabet 

Varmeregnskabet er variabelt, det vil sige, at udgiften ikke er den samme fra år til år, da forbruget kan stige eller falde, ligesom priserne fra varmeværket ændrer sig fra år til år.

Alle afdelinger har en hovedmåler, der måler afdelingens samlede forbrug af varme. Forbruget opgøres en gang om året. Den samlede udgift fordeles herefter på afdelingens lejemål.

I løbet af året betaler lejerne et a conto beløb for varme hver måned. A conto beløbet fastsættes på baggrund af prisen fra varmeværket og den enkelte lejers forbrug i tidligere år omregnet til et såkaldt ”Normalt år”.

A conto betalingen vil således aldrig være helt lig med den faktiske årsregning. Derfor får man enten penge tilbage på varmeregnskabet eller en efterbetaling, hvis man har betalt for lidt.