Beboer

Beboer

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, du måske får i løbet af din tid i SYD•BO.

Hvem skal jeg kontakte, hvis noget skal repareres i min bolig?

Du skal som udgangspunkt kontakte dit ejendomskontor, hvis noget går i stykker i din bolig eller noget skal repareres. 

Må jeg lave om i min bolig?

Du må godt foretage ændringer og forbedringer i din bolig, som fx at sætte et nyt køkken op eller en skillevæg.
Husk at få godkendt dit arbejde af ejendomskontoret, før du starter.
Du sørger selv for at arbejdet bliver udført og finansieret. 

De ændringer og forbedringer, du foretager i boligen, skal være rimelige og hensigtsmæssige. Nogle typer af ændringer skal genetableres ved fraflytning. 
 

 

Må jeg fremleje min bolig?

Du kan fremleje din bolig i op til 2 år fx i forbindelse med studieophold eller sygdom. Du skal kunne dokumentere, hvorfor du midlertidigt ikke kan bo i boligen.
Du skal have fremlejekontrakten godkendt af KAB. 

Skema til ansøgning om fremleje

Må jeg fremleje et værelse?

Ja, hvis du har ekstra værelser i din lejlighed, kan du leje et værelse ud. Du skal selv bo i boligen samtidig.
Der må heller ikke bo flere personer i lejligheden, end der er rum. Så bor du i en toværelses lejlighed, må du leje et værelse ud til 1 person.

Hvordan gør jeg?
Du skal ansøge og godkendes ved at sende en kopi af delfremlejeaftalen, før fremlejeperioden begynder til KAB.
Du skal selv sørge for at lave en lejekontrakt mellem dig og den person, der skal leje værelset.

Skema til ansøgning om delfremleje

Må jeg fremleje eller bytte min bolig i ferien?

Ja, du må bytte eller fremleje din bolig i 6 uger per kalenderår.
Dele af en uge tæller som en hel uge. 

 

Du skal udfylde og indsende ansøgning om feriefremleje til KAB.

Skema til ansøgning om feriefremleje

Skema til ansøgning om feriefremleje for AlmenBolig+

Skema til ansøgning om boligbytte

Skema til ansøgning om boligbytte for AlmenBolig+

Må jeg bytte bolig med en anden?

Du har lov til at bytte din bolig med en anden, når du har boet der i to år. Du kan bytte internt i den afdeling, hvor du allerede bor, du kan bytte til en afdeling i et andet boligselskab eller til en privat udlejningsbolig.

Ved bytte skal de normale regler for opsigelse, fraflytningssyn, istandssættelse stadig overholdes.

Læs mere om reglerne for boligbytte