Beboer

Fraflytning

Her kan du læse om vigtige ting, du bør vide, inden du opsiger din bolig.

Bestil et servicetjek, inden du flytter

Du kan bestille et gratis servicetjek af din bolig hos dit ejendomskontor, hvis du overvejer at flytte og gerne vil have en ide om, hvor meget du vil skulle betale ved fraflytning. 
Ejendomskontoret laver et servicetjek af din bolig, hvor du får at vide, hvilke krav du kan forvente, når du fraflytter, og om der er fejl og mangler, du evt. skal hæfte for. Du vil få information om reglerne for istandsættelse ved fraflytning i din afdeling, og få vejledning i hvordan arbejdet efterfølgende skal udføres.

 

Læs mere om servicetjek

Brug din vedligeholdelseskonto (hvis din afdeling har vedligeholdelseskonto B)

I din lejekontrakt kan du se, hvilken  vedligeholdelsesordning du har.

Vedligeholdelsesordning A
Hvis din afdeling har vedligeholdelsesordning A, hæfter du for husleje 14 dage efter, at du er flyttet ud af boligen. De 14 dage sikrer, at din fraflyttede bolig kan afleveres istandsat til de nye beboere. 

Vedligeholdelsesordning B
Hvis din afdeling har vedligeholdelseskonto B, bliver din vedligeholdelseskonto lukket, når du opsiger lejemålet. Sørg for at vedligeholdelsesarbejde er udført, godkendt af ejendomskontoret og pengene udbetalt, inden du opsiger lejemålet.

Husk et boliggarantibevis, når du opsiger din lejlighed

Boliggarantibeviset skal oprettes sammen med din opsigelse - det er for sent, når du først er flyttet.

Med et boliggarantibevis er du sikret en tilsvarende bolig i samme afdeling i 3 år efter du er flyttet. Med tilsvarende bolig menes der ca. samme størrelse med samme antal rum til ca. samme huslejepris
Det kan ske, at det ikke er muligt at tilbyde en helt tilsvarende bolig. Fx hvis der er tale om særlige boligtyper, som kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde vil du stadig få tilbudt den første ledige bolig, der så tæt som muligt svarer til din tidligere bolig.


Vær opmærksom på, at et boliggarantibevis er personligt. Du kan ikke overdrage det til en anden.

Læs mere om boliggarantibevis

Hvordan opsiger jeg min bolig?

Du opsiger dit lejemål ved at sende eller aflevere en skriftlig opsigelse til KAB. Du kan også tage et billede med din telefon og sende opsigelsen til kontakt@kab-bolig.dk

Hent opsigelsesskema

Hent opsigelsesskema for AlmenBolig+


Opsigelsesperiode
I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig til boligsøgende. Du skal også betale for husleje og vedligehold i opsigelsesperioden.

 

 

Hvor lang er min opsigelsesfrist?

Du har tre måneders opsigelse, hvis du bor i en familiebolig. Det betyder, at du hæfter for huslejen i tre måneder efter opsigelse. Opsigelsesperioden til ungdomsboliger er seks uger til den første i en måned. 

Hvis du fx ønsker at flytte den 30. april, skal du senest opsige din lejlighed den 31. januar. Opsiger du din lejlighed midt på måneden, er det stadig tre måneder fra udgangen af den måned. 

Hvis du angiver på din opsigelse, at du flytter før de tre måneder er gået, vil vi forsøge at genudleje din bolig hurtigere. Det vil ofte kunne lade sig gøre inden for 6-8 uger, men vi kan ikke garantere, at det lykkedes.

Hvor længe skal jeg betale husleje efter opsigelse af min bolig?

Du har tre måneders opsigelse, hvis du bor i en familiebolig. Det betyder, at du hæfter for huslejen i tre måneder efter opsigelse. Opsigelsesperioden til ungdomsboliger og kollegieboliger er seks uger til den første i en måned. 
 

Flytter der en ny lejer ind i din bolig, før de tre måneder er gået, skal du kun betale leje frem til den dag, den nye lejer flytter ind.

Hvornår får jeg mit indskud tilbage?

Vi bestræber os på, at du modtager din flytteafregning fire-seks uger efter du er flyttet. Det betyder, at du senere på året (når det endelige forbrugsregnskab for hele afdelingen er afsluttet) enten får penge tilbage (fordi dit forbrug var mindre end estimeret) eller skal betale mere (fordi dit forbrug var højere end estimeret).

 

Skal du flytte internt?
Hvis du allerede bor i en af vores boliger og skal flytte via intern venteliste, skal du opsige din bolig, inden vi kan lave en ny lejekontrakt.