Beboer

Indflytning

Når du har fået tildelt en bolig i en af SYD•BOs afdelinger, får du tilsendt din lejekontrakt, husorden og vedligeholdelsesreglement for afdelingen, vedtægter for SYD•BO samt en opkrævning på indskud og første måneds husleje. Lejekontrakten skal du skrive under og sende tilbage til igen. 

Når du flytter ind...

Når du flytter ind, laver du sammen med en ansat ved ejendomskontoret et indflytningssyn. Her gennemgår I boligen for fejl og mangler, og du får bagefter udleveret nøglerne til din nye bolig.
Du vil senre modtage en fejl- og mangelliste, som du skal underskrive og returnere til ejendomskontoret. Indflytningssynet er din garanti for, at du ikke kommer til at betale for skader, som den tidligere lejer har lavet. 

I nogle boligafdelinger har du mulighed for – men ikke pligt til - at overtage løsøre som komfur, køleskab eller lignende fra den tidligere beboer.
Kontakt dit ejendomskontor for mere information.

 

Du har mulighed for at male eller lave anden istandsættelse i forbindelse med din indflytning. Men der er forskellige regler fra den ene boligafdeling til den anden for, hvornår du selv skal betale, og hvornår det betales over vedligeholdelseskontoen. Det vil fremgå af boligtilbuddet og din lejekontrakt hvilken ordning, der gælder for den pågældende bolig.

Når du flytter ind i Sydkystens Boligselskab, kan du skrive dig på den interne venteliste. 

 

Du skal være juridisk lejer for at blive skrevet op på intern venteliste. Og der kan kun oprettes én intern venteliste per lejemål, selvom I bor flere i lejemålet, da betingelsen for at få en bolig på den interne venteliste er, at du afgiver din nuværende bolig. 

Hvis du slår din afdeling op i boligsøgningen, kan du se hvad der gælder for den pågældende afdeling. Du betaler et årligt gebyr for at stå på intern venteliste.