Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet

Et beboerdemokrati er et særkende ved den almene boligform. Det er nemlig dig, som beboer, der er med til at bestemme, hvad der skal ske i din afdeling og i SYD•BO.

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. Og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling og SYD•BO skal udvikles. Du kan f.eks. være med til at arrangere sociale aktiviteter eller deltage i et byggeudvalg, hvis I har en renovering igang. Kort sagt kan du være med til at gøre dit boligområde til et attraktivt og trygt sted at bo. 

Repræsentantskabet

I SYD•BO er det repræsentantskabet, der er den øverste myndighed, og dem der sætter retningen for hele SYD•BO.
Repræsentatskabet består af beboere fra alle SYD•BOs boligafdelinger. 
En gang årligt indkalder organisationsbestyrelsen til et repræsentantskabsmøde, hvor budget, regnskab og årsberetning behandles. Repræsentantskabet udpeger organisationsbestyrelsen. 
 

Se hvem der er medlem af repræsentantskabet

 

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen står for den daglige politiske ledelse af SYD•BO. Organisationsbestyrelse har det juridsike og økonomiske ansvar for hele SYD•BO.   

Læs mere om organisationsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelser
Hver boligafdeling har en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen vælges ved et årligt afdelingsmøde, hvor alle beboere er inviteret.
Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for at udføre de ting, der er besluttet på afdelingsmødet.
Det er også afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet,  der vælger medlemmer til repræsentantskabet.

Se hvem der er formand for de forskellige afdelinger i SYD•BO


Hvad er et beboerdemokrati?