Nyheder

SYD•BO sætter byggesag på fast track

Kan man optimere de indledende processer og spare tid og ressourcer i byggesager? Det tester et nyt koncept i Bøgehegnet I og II, og de første erfaringer fra Sydkystens Boligselskab tegner lovende.

Af Mads Klim Jacobsen, KAB

 

Bøgehegnet I & II, Sydkystens Boligselskab, skal teste det nye fast track-koncept i en kommende renovering.

 

Det begyndte som en undren. Hvorfor skal det tage op til flere år at køre en byggesag igennem? Det er der selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind i, men måske er det muligt at gentænke processerne i den tidlige fase af et bygge- eller renoveringsprojekt – og allerede der skabe en markant optimering?

 

Det satte kundechef Per Madsen og seniorprojektleder Lars Holmgaard Hoffensetz sig sammen for at undersøge. Det foreløbige svar er udmøntet i det nye såkaldte fast track-koncept, som lige nu bliver afprøvet i en renoveringssag i Bøgehegnet I & II, Sydkystens Boligselskab.

 

”Det handler om at gøre de indledende processer kortere, for ingen vinder ved, at processen er lang. I mange byggesager bruger vi uforholdsmæssig lang tid på følgegruppemøder, hvor der ofte ikke bliver truffet tilstrækkelige beslutninger,” fortæller Per Madsen, som er kundechef for Sydkystens Boligselskab, og uddyber:

”Derfor har vi lavet en uddannelse til medlemmer af følgegruppen, som betyder, at de er fuldt ud klædt på til opgaven, når projektet går i gang. De kender roller og ansvar og ved, hvad der skal træffes beslutninger om hvornår.”

 

Større krav til projektledelsen

Det er ikke kun følgegruppen, der bliver stillet større krav til i de indledende processer. For at de kan træffe gode beslutninger, skal projektledelsen levere et grundigt forarbejde.

 

NØGLEORDET ER FORBEREDELSE

Senior projektleder, Lars Holmgaard Hoffensetz

 

”Hvis konceptet skal fungere, kræver det, at vi laver velplanlagte møder, som kan give en skarp tidsplan. Nøgleordet er forberedelse. Både for os og for følgegruppen. De får en klar plan, som de kan tage stilling til og være velforberedte og træffe beslutninger på næstkommende møde,” siger Lars Holmgaard Hoffensetz og konstaterer om de foreløbige erfaringer:

”Vi uddannede følgegruppen lige før jul, havde første møde midt i januar og d. 30. april fik vi stemt projektet igennem på et ekstraordinært afdelingsmøde. Det betyder, at vi kan begynde selve renoveringen inden for et år, fra vi startede.”

 

Han påpeger, at projektets gode fremdrift også har været hjulpet på vej af et godt samarbejde med de involverede beboervalgte, den lokale drift og en velkoordineret indsats med Greve Kommune.

 

Fælles værdi

Renoveringen i Bøgehegnet I & II handler om udskiftning af døre og vinduer. Altså en forholdsvis simpel sag. Den bliver udført af Byggepartnerskabet & os, som har været med til at lave et stort forarbejde til projektet.

Sophus Vørsing bor i Bøgehegnet I og er en del af følgegruppen i den forestående renoveringssag.

 

Formand for Sydkystens Boligselskab og for KAB’s bestyrelse, Sophus Vørsing, er en del af følgegruppen i projektet, og han glæder sig over at være med til at afprøve det nye koncept på nærmeste hold i Greve.

 

”Vi er alle interesserede i, at byggesagerne kommer hurtigere igennem, og KAB’s arbejde med at uddanne medlemmerne af følgegruppen og lave en mere effektiv og komprimeret proces ser ud til at give pote. Samtidig glæder jeg mig over, at projektet stadig lever op til vores ambitioner om klimavenlige tiltag, da Isover får vores gamle vinduer til genanvendelse og laver glasuld af dem,” fortæller Sophus Vørsing.

 

I KAB’s direktion følger byggedirektør, Rasmus Jessing, som i sin tid søsatte ideen og satte projektet i gang, udviklingen i Greve med spænding. Han understreger, at målet om kortere byggesager ikke kan opnås med et nyt KAB-koncept alene. Det er også afhængigt af gode samarbejder med kommuner, entreprenører og rådgivere, men fast track kan blive et vigtigt skridt på vejen. 

 

”Det er et koncept, vi håber, at vi kan udbrede på sigt. I tråd med KAB-Metoden tester vi konceptet i lille skala, derefter evaluerer og justerer vi, så det forhåbentlig kan skaleres op og blive benyttet i resten af KAB-Fællesskabet. Hvis den optimering, der er sket i Bøgehegnet I & II tilnærmelsesvis kan overføres til vores øvrige byggesager, vil det skabe enorm værdi for hele fællesskabet,” siger Rasmus Jessing.

 

Efter planen begynder den fysiske renovering i Bøgehegnet I & II i medio september, hvilket beboerne varsles om inden sommerferien.

 

Gå tilbage